Kalibracja jest to regulacja przyrządów pomiarowych w celu uzyskania jak najlepszej dokładności pomiarowej jest to bardzo ważny element zapewniający jakość wykonywanych pomiarów.

Certyfikat wzorcowania to dokument wystawiany przez PCA, przedstawia nam błąd pomiarowy, z uwzględnieniem niepewności pomiaru.