Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
 
Konsument, który zawarł z MRU Sp. z o.o. umowę sprzedaży na odległość (tj. za pomocą serwisu internetowego, e-maila, faxu, telefonicznie) ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 
 
 
 
 
formularz zamówienia