MRU Sp. z o.o.

 

Szanowni Klienci!

Z dniem 21.10.2019 wszelkie dotychczasowe obowiązki firmy MRU Sp. z o.o. przejmuje firma MERAZET S.A. z siedzibą przy ul. Krauthofera 36 w Poznaniu.

 

Dział handlowy:

Adrian Zgórz

adrian.zgorz@merazet.pl lub automatyka@merazet.pl

+48 61 8644 637

+48 660 533 397

 

Dział serwisu:

Adam Putowski

adam.putowski@merazet.pl lub serwis@merazet.pl

+48 61 8644 627

+48 698 676 895

 

www.merazet.pl

 

 

MRU Sp. z o. o. jest generalnym i jedynym przedstawicielem Firmy MRU GmbH w Polsce. Jednocześnie jesteśmy gwarantem zabudowy tylko oryginalnych części producenta, jak i wszystkich komponentów w osprzęcie pomiarowym MRU.

RODO w MRU Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MRU Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zielona 11, 62-040 Puszczykowo
2) kontakt z Przedstawicielem Administratora ds. Ochrony Danych: info@mru.pl, +48 660 506 447
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
9) Administrator zapewnia, że Pani/Pana dane osobowe NIE BĘDĄ przekazywane osobą trzecim lub innym zagranicznym organizacją.

Oferta specjalna

Film MRU GmbH

MRU Sp. z o.o.

Gama produktów

Prosimy wybrać interesującą Państwa kategorię produktów:

Serwis MRU

Międzynarodowe Targi Instalacyjne – INSTALACJE 2018

DZIĘKUJEMY ZA ODWIEDZENIE NASZEGO STOISKA PODCZAS TARGÓW INSTALACYJNYCH – INSTALACJE 2018
Serdecznie dziękujemy naszym drogim Klientom za spotkania z zespołem MRU podczas największych targów instalacyjnych 2018. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że prezentowana przez nas oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem. Chętnie służymy Państwu radą, pomocą oraz wsparciem technicznym. Mamy nadzieję, że odbyte spotkania będą podstawą do nawiązania owocnej współpracy.